Ondernemer heeft nu meer aan maatwerk van banken

Banken bieden geen collectieve betaalpauze meer voor aflossing van bedrijfsleningen. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Chris Buijink vindt individuele beoordeling de beste manier waarop banken in onzekere tijden hun klanten bijstaan. “We varen in de mist, veel is onzeker” stelt Buijink. Voor nu is de strategie van de banken daarom “op de tast vooruitgaan en vooral die bedrijven helpen die perspectief hebben.” Buijink vertelt in gesprek met KVK onder andere waarom een maatwerkstrategie het bedrijfsleven beter helpt dan met hagel schieten. Daarnaast legt hij uit wat je mogelijkheden zijn als je bedrijf structureel in de problemen zit. Tenslotte vertelt hij hoe je je eigen overlevingskansen kunt inschatten én hoe je de bank van je kansen kunt overtuigen.

In het voorjaar verleenden banken nog collectief betalingsuitstel aan bedrijven. Waarom nu niet meer?

“In het voorjaar gaven banken betalingsuitstel omdat veel bedrijven met liquiditeitsproblemen zaten. Toezichthouders maakten dat tijdelijk mogelijk omdat banken sterke buffers hadden. Dat gaf veel ondernemers lucht. Maar nu duurt de crisis langer dan we allemaal dachten. Banken willen open blijven voor klanten die ze kunnen helpen. Om dat verantwoord te blijven doen, moeten banken ook de moeilijke beslissing nemen om niet verder te financieren. Die keuze maken ze als duidelijk is dat een klant een financiering nooit meer kan terugbetalen. Uitstel blijft dus mogelijk, maar wel op basis van individuele beoordelingen. Dat is in het belang van de klant en de bankensector zelf. En dus de andere klanten van banken.”

Het einde van de coronacrisis ligt verder weg dan gedacht. Hoe schat de bankensector de gezondheid van het Nederlandse bedrijfsleven in?

“Er is nog steeds veel onzekerheid. Hoe langer de crisis duurt, hoe groter de economische risico’s worden. Bij banken zijn we gewend om risico’s in te schatten, maar we weten dit keer niet echt wat er gaat gebeuren. Dat is in de eerste plaats vervelend als je in de horeca of evenementenbranche zit, en natuurlijk ook voor banken. Dit is een ongekende crisis die littekens achterlaat. Bij ondernemers en bij banken. Maar we kunnen dat aan. Een aantal bedrijven betaalt ook al terug. We zien op dit moment weinig problemen.”

Er gaan relatief weinig bedrijven failliet. Moet de grote klap nog komen?

“Tsja, dat is het gekke van dat varen in de mist. We weten het niet. Je denkt, dat kan toch niet anders? Maar we zien het nu nog niet. Niet in het aantal faillissementen, maar ook niet in de werkloosheid die redelijk op peil blijft. Dat komt door de goed werkende NOW, maar ook doordat bedrijven hun doorlopende kosten zoveel mogelijk hebben beperkt. Daarnaast is er binnenkort de nieuwe wet WHOA. Die wet heeft als doel akkoorden tussen schuldeisers over het herstructureren van een bedrijf te vereenvoudigen en daarmee faillissementen van levensvatbare bedrijven te voorkomen. De WHOA brengt hopelijk rust, en stabiliseert bedrijven en hele sectoren.” “We denken dat het in 2021 moeilijker wordt, maar dat is afhankelijk van zoveel factoren. Voor nu is de oplossing: op de tast vooruitgaan in de mist en je richten op de bedrijven die perspectief houden.”

Hoe helpen banken ondernemers met schuldproblemen?

“Met een aantal dingen. Het initiatief Geldfit Zakelijk van de Nederlandse Schuldhulp Route (NSR) is sinds kort in de lucht. Dat is een platform waar ondernemers die zich zorgen maken over oplopende schulden terechtkunnen voor hulp. Ook banken doen hieraan mee. Voor ondernemers zonder perspectief is het niet goed om je reserves op te eten en je persoonlijk vermogen aan te spreken om maar in de lucht te blijven.” “Voor ondernemers die met vragen en onzekerheid zitten geldt: ga in gesprek met je bank over wat wel en niet kan in je situatie. Doe dat zodra je daar behoefte aan hebt. Wees nooit bang om naar je bank te stappen. Niet iedereen vindt het makkelijk om in gesprek te gaan als je problemen hebt, maar doe dat vooral wel. In het algemeen geldt: laat je ook bijstaan door je eigen accountant en adviseurs.”

Hoe dragen banken bij aan de oplossing van de economische gevolgen van de coronacrisis?

“Door hetzelfde te doen wat we afgelopen tijd hebben gedaan: bedrijven met perspectief financiering bieden. In de winter, maar ook in 2021. Daar zijn de overheidsregelingen BMKB-C, GO-C, KKC, met borgstellingen van de overheid natuurlijk voor bedoeld.” “Meer in het algemeen: de bankensector zoekt met ministeries en andere partijen naar oplossingen die iets kunnen toevoegen aan de gereedschapskist van de overheid om bedrijven te helpen. Zij denken nu bijvoorbeeld na over of en hoe je als onderneming een time-out kunt nemen. Daar komt een hoop bij kijken, ook omdat we nog niet precies weten wat het nieuwe normaal wordt.” “Ondertussen moeten ondernemers zelf ook vooruit kijken. In de horeca en andere sectoren zie je allerlei ondernemers die met nieuwe initiatieven komen om bezig te blijven.”

Soms is het voor bedrijven moeilijk om aan bankfinanciering te komen. Waarom ketst een aanvraag meestal af?

“Banken financieren alleen als ondernemers hun rente en aflossingen van de aanvullende financiering kunnen dragen. Ze bekijken hoe groot de kans is dat een klant door zwaar weer heen kan bewegen. De bank kijkt naar de visie van de aanvrager, de prestaties van een bedrijf in het verleden en de kwaliteit van het totale plan. De beoordelaar let bij de inschatting op wat de verwachte kasstroom is als de coronacrisis straks voorbij is. Hoeveel omzet gaat de ondernemer dan draaien? En hoe verhoudt zich dat tot de lening en de afbetaalverplichting?” “In de beoordeling van banken zit een volgorde. Eerst schatten banken de kasstroom in. Daarna kijkt de bank naar de buffers in het bedrijf zelf om eventuele tegenslagen op te vangen. Pas aan het eind komen zekerheden als hypotheek en pandrecht in beeld. Een sterk eigen vermogen en beschikbare zekerheden verlagen het risico van de bank. Maar je wilt bij het aangaan van de financiering natuurlijk niet dat je al snel die zekerheden moet aanspreken. De beschikbaarheid van zekerheden is voor banken een sluitstuk om het risico te accepteren. De overheidsgaranties zoals de BMKB-C, GO-C en KKC richten zich dus ook precies op dat aspect.”

Stel dat je je eigen kansen positief inschat. Hoe vergroot je je kans op financiering bij je bank?

“Ondernemers die financiering willen, moeten natuurlijk eerst zelf afwegen of ze dat wel of niet kunnen dragen. Net als de bank maak je zelf eerst een inschatting van je capaciteit om terug te betalen. Het gaat erom dat je de bank laat zien dat je zelf inzicht hebt in hoe je bedrijf ervoor staat. Kun je onderbouwen wat je normale omzet zou zijn zonder de coronacrisis? En weet je bovendien hoe het je bedrijf de afgelopen jaren is vergaan en door welke factoren dat kwam? Het is moeilijk om vooruit te kijken in de mist, maar dan is het soms handig de achteruitkijkspiegel te gebruiken.” “Hoe beter je inzicht, hoe beter je de bank kunt tonen dat je bedrijf perspectief heeft op het moment dat de situatie normaliseert. Anders gezegd: hoe beter voorbereid je de bank binnenstapt, hoe groter de kans op een succesvolle aanvraag.” Bron: KvK.nl

Ondernemer?

Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.

Investeerder?

Met investID.io beheert u automatisch (via een PSD2-koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.