Keurmerk moet misstanden mkb-advies bestrijden

Kickbacks en onkunde. Dat zijn de belangrijkste misstanden die het nieuwe keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB moet bestrijden. 'Te vaak hoor ik verhalen over dubieuze praktijken', zegt Ronald Kleverlaan van Stichting MKB Financiering. de initiatiefnemer van het keurmerk, dat is bestemd voor adviseurs van mkb-bedrijven. 'Ondernemers hebben recht op een passend en verantwoord advies.' Vooral de zogenoemde kickbacks kunnen rekenen op kritiek. Een kickback is een vergoeding die een financiële partij betaalt aan de adviseur voor het aanbrengen van een klant. Deze vergoeding heeftbetrekking op de hele looptijd van het contract en kan oplopen tot een kwart van de verdiensten van de financiële partijen.

Ondernemer betaalt

'Zo komen ondernemers terecht bij financiële partijen die het meest willen betalen', zegt André Dolsma, commercieel directeur bij microfinancier Qredits. 'Niet de behoefte van de ondernemer, maar de verdiensten van de adviseurs zijn vaak leidend.' 'Als wij die niet betalen', aldus Tim Zoete van Voldaan Factoring, 'brengen veel adviseurs de ondernemer naar een andere partij. Dan lopen wij klanten mis. Uiteindelijk wordt alles doorberekend en betaalt de ondernemer de rekening.' Nederland telt volgens een grove schatting tussen de 3500 en 4000 mensen die mkb-ondernemers adviseren. Het gaat dan om zowel een accountant die voor zijn cliënt af en toe een aanvraag voor een lening indient, als om gespecialiseerde adviseurs. Die laatste groep zou tussen de 350 en 400 mensen groot zijn.

Bancair verleden

Het keurmerk moet niet alleen de kickbacks, maar ook de onkunde bestrijden. Volgens Kleverlaan hebben veel adviseurs een bancair verleden en verwijzen ze ondernemers die geld nodig hebben automatisch door naar een bankloket. 'Ze hebben vaak geen weet van recente alternatieven', zegt Kleverlaan. Daarbij denkt hij bijvoorbeeld aan overbruggingskredieten, crowdfunding en de mkb-beurs NPEX. Het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB wordt maandag gelanceerd. 'Dit vergroot de slagingskans op het verkrijgen van financiering en kan ondernemers de armslag bieden om de huidige economische crisis door te komen', aldus staatssecretaris Mona Keijzer in het persbericht van de Stichting MKB Financiering.

Gedragscode

Het keurmerk garandeert dat de ondernemer de gesprekken voert met een gekwalificeerde adviseur. Die adviseur is gebonden aan de gedragscode die onderdeel is van het keurmerk. Hierin is vastgelegd dat de tarieven en provisies transparant moeten zijn. Ondernemers die ontevreden zijn over een adviseur met keurmerk, kunnen klagen bij een speciaal loket van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Bij de totstandkoming van het keurmerk zijn verder onder andere de Kamer van Koophandel, toezichthouder AFM en brancheorganisatie MKB-Nederland betrokken.

Bijscholing

Iedereen die zich geroepen voelt, kan zich adviseur noemen. Diploma's zijn niet nodig. Maar adviseurs die in aanmerking willen komen voor het keurmerk, moeten een examen afleggen. Zo moet het keurmerk leiden tot een tweedeling in de markt: adviseurs met certificaat enadviseurs zonder. Begin 2021 gaat de eerste opleiding van start. Het examen toetst of adviseurs in staat zijn een juiste financiële analyse te maken, de risico's voor de onderneming in kaart te brengen en de terugbetalingscapaciteit van een onderneming te berekenen. 'Maar het belangrijkste is dat zij goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de markt', zegt Kleverlaan van de Stichting MKB Financiering. 'Daarom moeten zij zich op gezette tijden laten bijscholen. Wij hebben al afspraken gemaakt met opleidingsinstituten.' Bron: FD.nl

Ondernemer?

Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.

Investeerder?

Met investID.io beheert u automatisch (via een PSD2-koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.