Gestapeld financieren - Het 7 stappen stapel plan

De financiering van een bedrijf is een belangrijk onderdeel op weg naar het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Besteed voldoende aandacht aan het vraagstuk van financiering, dat vergroot de kans van slagen aanzienlijk. Zéker als je verschillende financieringen stapelt: het gebruik maken van meerdere financiers tegelijkertijd in één financieringsronde. Het vergt extra aandacht, het levert ook veel extra’s op. In blog 90 bespraken we de voor- en nadelen van gestapeld financieren. Blog 91 ging in op de strategische afwegingen. In dit blog 92 gaan wij in op de vraag hoe je een gestapelde financiering aanpakt. Onderstaand stappenplan is een leidraad.

1. Investeringsdoel

Formuleer nauwkeurig de investeringsplannen, zodat een volledig beeld aan alle potentiële geldverstrekkers wordt geschetst.

2. Investeringsbedrag en financieringsbehoefte

Stel per onderdeel van het investeringsplan de vereiste bedragen vast. Het totaal van de investeringen is de totaaltelling hiervan. Breng hierop de eigen inbreng in mindering Wat alsdan resteert is de gewenste financiering (voor toelichting zie onderstaand voorbeeld).

3. Financieringsduur

Financiering van onroerend goed kan op lange termijn, 15 à 20 jaar gefinancierd worden, inventaris en machines voor middellange termijn, 3 à 7 jaar, debiteuren (groei) en voorraad worden kort revolverend (en daardoor vaak permanent) gefinancierd.

4. Gewenste mix

Op basis van de keuzes bij punt 3 kan de gewenste samenstelling van financieringsproducten worden vastgesteld.

5. Selectie aanbieders

Beoordeel welke aanbieders het beste passen bij de geschetste gewenste financieringsmix. One stop shopping (zoals vroeger bij een bank) is voor MKB bedrijven geen uitgemaakte zaak meer. Kies nauwkeurig de beste soort financieringen en beste aanbieders. De keuze is groot, maak daar gebruik van.

6. Eén verhaal

Maak één duidelijk verhaal van het totaal plan ten behoeve van alle financiers. Het is voor elke financier belangrijk te begrijpen welke andere verplichtingen je nog meer aangaat.

7. Transparant en afstemmen

Verstrek alle financiers de zelfde informatie, informeer hen dat meerdere geldverstrekkers tegelijkertijd gevraagd wordt een deel te financieren en stem waar mogelijk voorwaarden en zekerhedenTegenover een financiering kan een schuldenaar zekerheden verstrekken aan de schuldeiser om diens risico te beperken in geval hij de verplichtingen uit hoofde van de financiering niet meer kan nakomen. Een recht van zekerheid verschaft de houder er van het recht om het betreffende zekerheidsgoed uit te winnen. Bekend voorbeeld is hypotheekrecht op onroerend goed. In bedrijfsfinanciering worden ook andere activa door middel van pandrecht overgedragen. Voorbeelden zijn verpanding van inventaris, rollend materieel, voorraden en debiteuren. Meer met elkaar af.

Bron:

StichtingMKBFinanciering.nl

Ondernemer?

Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering. Direct een lening aanvragen? Kijk dan snel op Leningvinden.nl.

Financieel adviseur?

Registreer u direct en Financieringvinden.nl brengt u dagelijk in contact met ondernemers die op zoek zijn naar financiering.