Blog Capsearch: kiezen van een financier, aandachtspunten

Banken financieren nog steeds veel ondernemers. Alternatieve vormen van financieren zijn in opkomst. Er is steeds meer te kiezen. Daarom hebben we voor mkb-adviseurs, over het maken van een keuze tussen financiers, enkele tips. In dit blog van Capsearch aandacht voor zekerheden, aflosmogelijkheden, gevolgen van publiciteit en financieringsstructuur.

Welke zekerheden en voorwaarden vraagt een financier?

• Er zijn nieuwe financiers die geen of nauwelijks zekerheden vragen. Bij de laatste vaak alleen een persoonlijke borgtocht. Deze groep geldverstrekkers kijkt vooral naar de continuïteit van de kasstroom van een onderneming. Als een terugbetaling in het geding komt dan verwachten ze dat een persoonlijke borgtocht voldoende stimulans is voor een ondernemer om actie te ondernemen. Een ondernemer zal immers, mede vanwege een borgtocht, tot het uiterste gaan met terugbetalen van een financiering. Verstrek bij een nieuwe financiering niet te gemakkelijk zekerheden. Dat beperkt je in de toekomstige mogelijkheden bij het aantrekken van een (aanvullende) financiering bij andere financiers. • Vraag een financier toezeggingen te doen over het vervallen van zekerheden of voorwaarden, in de toekomst, voor het geval de financiële situatie sterker wordt. Dat geeft een ondernemer namelijk ook meer bewegingsruimte. Je kan hierbij ook denken aan een non-dividend verklaring die vervalt bij een bepaalde toekomstige solvabiliteit. Zorg wel dat het in de lening overeenkomst komt te staan.

Ruime mogelijkheden om af te lossen biedt flexibiliteit

Aflosmogelijkheden bij financiers zijn uiteenlopend. Bij nieuwe financiers zijn die soms wat ruimer. Als de mogelijkheden voor verkrijgen van een financiering beperkt zijn, bijvoorbeeld bij een economische crisis, kan het boetevrij kunnen aflossen van belang zijn. Het geeft een ondernemer de mogelijkheid om later gemakkelijker over te stappen naar een financier met betere condities en de oude financiering af te lossen.

Aandachtspunt publiciteit

Traditioneel verdienmodel van een bank is dat het veel spaargelden heeft en gelden op de kapitaalmarkt aantrekt en dat bijvoorbeeld weer aan het mkb uitleent. De laatste jaren is er een aantal varianten bijgekomen. Ondernemers hebben meer te kiezen. Bij onderstaande varianten is het van belang bewust te zijn dat gegevens van een onderneming “op straat” kunnen liggen. • Crowdfunding is wellicht de meest bekende vorm waarbij een bedrijf geld leent van een grote groep private investeerders. Deze investeerders ontvangen, bij interesse, het businessplan om te beoordelen of ze wensen te investeren. Veel van je informatie wordt gedeeld met investeerders en ‘publiek’ gemaakt. • Peer-to-Peer financiering waarbij een enkele investeerder het bedrag leent aan een ondernemer. Over het algemeen gaat het om grotere bedragen en wordt de propositie en het businessplan uitgezet bij een kleinere (besloten) groep investeerders. • Hybride vormen waarbij je kan denken een deel publiek geld uit de Crowd zoals onder de eerste variant en een deel vanuit een fonds. Veelal beoordeelt het fonds zelf of ze bereid is te investeren en committeert zich voor een deel of het geheel van de financiering. Het overige deel wordt opgehaald bij de Crowd via een (verkorte) pitch.

Passende financieringsstructuur

Bekijk ook per financier of er beperkingen zijn in mogelijkheden van rekening courant verhoudingen tussen dochter- en/of niet verbonden juridische maatschappijen. Of beperkingen in het oplopen of hebben van rekening courant verhoudingen met directie en of bestuurders. We zien dat financiers hier verschillende mee omgaan.

Even overleg?

Neem gerust contact met Capsearch op als je een specifieke situatie wilt bespreken. Je kunt ons bereiken via de telefoon of via de chat. Wij doen onze best je te helpen bij het vinden van financiers die passen bij de specifieke situatie. Bron: Capsearch.com

Ondernemer?

Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.

Investeerder?

Met investID.io beheert u automatisch (via een PSD2-koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.