Banken kritischer op hypotheken en leningen

Banken zijn de afgelopen maanden minder toeschietelijk geworden bij het verstrekken van hypotheken en bedrijfsleningen. De komende tijd verwachten zij, vanwege de toegenomen risico's in de markt, de criteria voor lenen verder aan te scherpen. Dat zeggen de banken in een driemaandelijks onderzoek van de Nederlandsche Bank. De banken zetten zich schrap voor de gevolgen van de coronacrisis op de economie, ervaart de toezichthouder. De maatregelen zijn slecht nieuws voor het mkb. Zij hebben een grote kredietbehoefte, maar kunnen die lastig financieren bij traditionele financiers. Dat sluit aan bij onderzoek dat het FD dinsdag publiceerde over hetcoronakrediet. Daaruit blijkt dat de Nederlandse banken nauwelijks gebruik maken van overheidsgaranties om deze leningen te verstrekken. Van de €750 mln aan garantstellingen werd tot nu toe slechts €22 mln uitgekeerd.

Kredietkraan

Nederlandse banken geven aan hogere risico’s te zien en een lagererisicotolerantie te hebben. Ze maken zich niet alleen zorgen over economische vooruitzichten, maar ook over de kredietwaardigheid van kredietnemers. De aanscherping van de regels voor lenen zijn opvallend. Bij het uitbreken van decoronacrisis beloofden de banken de kredietkraan juist wijd open te zetten. Overheidsgaranties zouden dekredietmarkt een zetje in de goede richting geven, was de verwachting. Nederlandse banken doen het net even anders dan de meeste landen binnen Europa. Daar was juist sprake van een versoepeling van de acceptatiecriteria voor bedrijfskredieten. Alleen in Duitsland is op beperkte schaal sprake van eenaanscherping. Niet alleen bedrijven kunnen minder makkelijk terecht bij de bank. Ook voor consumenten is het lastiger geworden om te lenen. De acceptatiecriteria voorwoningfinanciering zijn verscherpt in het tweede kwartaal van 2020. De banken verwachten dat deze trend zich voortzet. In het tweede kwartaal is de vraag naar woninghypotheken afgevlakt. Dat is een grote trendbreuk met de afgelopen drie jaar, schrijft de toezichthouder. Bron: FD.nl

Ondernemer?

Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.

Investeerder?

Met investID.io beheert u automatisch (via een PSD2-koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.