Laat particulier gericht investeren in mkb

Spaarders en beleggers zouden ondernemers gerichter kunnen helpen door te laten investeren in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Daartoe zou het kabinet particulieren meer mogelijkheden kunnen bieden. Platforms Collin Crowdfund, Geldvoorelkaar, Horeca Crowdfunding en de NPEX-effectenbeurs roepen het kabinet op om bijvoorbeeld snel een vrijstelling in de vermogensredementsheffing mogelijk te maken. Nederlandse huishoudens hebben een spaarsaldo van €375 miljard. „Betrek de Nederlandse particulier die funding beschikbaar stelt voor financieringen aan Nederlandse mkb-bedrijven in de plannen voor herstel van de Nederlandse economie”, aldus de organisaties in hun oproep aan het kabinet.

Spaarder stimuleren

„Als de mogelijkheden voor particulieren om te lenen aan het mkb vanuit de overheid worden versterkt, kent dat voordelen. De verwachte recessie als gevolg van de coronacrisis zal minder diep zijn, faillissementen kunnen deels worden voorkomen en werkgelegenheid zal veiliggesteld worden”, stellen zij. „Het stimuleren om dit spaargeld te ontsluiten, vergt beperkte maar noodzakelijke hulp van de overheid.” Bron: DeTelegraaf.nl

Ondernemer?

Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.

Investeerder?

Met investID.io beheert u automatisch (via een PSD2-koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.