Drie tips voor een voordelig zakelijk krediet

Zelfstandig ondernemen levert vaak grote uitdagingen op. Eén van deze uitdagingen is financiering vinden voor jouw bedrijf. Om geld te verdienen moet in veel gevallen eerst geld geïnvesteerd worden om het project van de grond te krijgen. Als ondernemer droom je er natuurlijk van dat je meteen een vliegende start maakt, maar in de praktijk kost dat gewoonlijk veel tijd, energie en, inderdaad, geld. En niet alleen als starter, maar ook als ervaren ondernemer heb je soms extra financiële ondersteuning nodig, om groei mogelijk te maken Reguliere financiering bij de bank is in vele gevallen een aangewezen oplossing. Je moet hierbij echter vaak aan een heleboel (strenge) criteria voldoen. Zakelijke leningen vergelijken is de eerste stap in het vinden van een geschikte kredietgever. De tweede stap is om een aanvraag in te dienen en een overeenkomst te sluiten. In dit artikel geven wij je daarom drie tips voor een voordelig zakelijk krediet.

1. Wees voorbereid

Alles begint met een gedegen voorbereiding. Banken werken graag samen met ondernemers die hen het gevoel geven dat ze voldoende aandacht besteden aan hun ondernemersplan en voldoende nauwkeurig tewerk gaan met hun papierwerk. Zorg daarom dat jouw administratie perfect op orde is. Denk aan: Winst- en verliesrekening en balans over de afgelopen twee jaar Aangifte inkomstenbelasting/aanslag afgelopen jaar Een prognose over het lopend en volgend jaar De aanpak van de aanvraag verschilt vervolgens per bank en is ook afhankelijk van de relatie met deze bank. Ben je al langer klant en neem je meerdere producten af bij jouw bank? Dan verloopt het aanvraagproces in de meeste gevallen een stuk sneller en kun je eventueel meer persoonlijke voorwaarden overeenkomen.

2. Denk vanuit het perspectief van de bank

Banken zijn, net zoals de meeste andere bedrijven, commerciële instellingen die gefocust zijn op winst maken. Dit is geen geheim en kan zelfs in jouw voordeel werken. Wanneer je een zakelijk krediet wilt aanvragen, is het belangrijk de aanvraag ook even te bekijken vanuit het perspectief van de bank. Indien je hierin slaagt, zal je merken dat de mogelijkheden om een win-win situatie overeen te komen aanzienlijk toenemen. De bank wil weten: - Met wie zij in zee gaan - Waar is de lening precies voor nodig - Hoe zal het geleende geld terugverdiend en terugbetaald worden - Wat is de kans op faillissement - Hoeveel winst er gemaakt kan worden Indien je op voorhand nadenkt over deze vragen en een klaar en duidelijk antwoord formuleert, kun je de kans op een goedkoop zakelijk krediet met voordelige rente aanzienlijk verhogen. Stel jezelf de vragen: - Hoe kan ik mezelf presenteren? - Hoe kan ik de bank extra zekerheid bieden? - Kan ik eventueel extra beloning voorzien op langere termijn, wanneer mijn onderneming in omzet stijgt (denk aan aandelen, profit share, et cetera)? - Hoe kan ik de risico's beperken? Deze vragen op voorhand beantwoorden en voorleggen tijdens jouw kredietaanvraag zal een goede indruk wekken bij de kredietverstrekker en bijgevolg het vertrouwen vergroten. Opmerking: vertrouwen speelt een enorm grote rol in de relaties tussen ondernemers en kredietgevers. Probeer dus steeds zoveel mogelijk vertrouwen op te bouwen door open, duidelijk en eerlijk te communiceren.

3. Onderbouw jouw kredietaanvraag

Een laatste tip om voordelig zakelijk krediet aan te vragen is de onderbouwing van je kredietaanvraag. Hiermee toon je met concrete cijfers aan dat je de rente kunt dragen en de lening tijdig kunt terugbetalen. Je maakt een overzichtelijke begroting op en laat zien hoeveel je precies maandelijks kun aflossen. Wees hierbij 100% eerlijk en overschat jouw onderneming niet. Dit kan namelijk het vertrouwen schenden. Duidelijke en concrete cijfers over het eigen vermogen geven een goed beeld van de financiële buffer waarover het bedrijf beschikt. Bovendien kun je via verpanding van bedrijfsactiva de zekerheid voor de bank verhogen. Een goed inzicht in jouw middelen en bezittingen is daarbij van cruciaal belang. Bereken daarom steeds zorgvuldig jouw kredietbehoefte: het maakt geen goede indruk als je minder krediet aanvraagt dan noodzakelijk is. Het is belangrijk dat je een goed inzicht hebt in de kredietbehoefte van jouw onderneming: Moet je het gehele bedrag van de investering lenen? - Kun je een deel zelf financieren? - Is er binnen het bedrijf nog financiële ruimte beschikbaar, of is alles optimaal ingericht en georganiseerd? Nadat je een duidelijk beeld hebt gevormd van jouw kredietbehoefte, jouw administratie perfect op orde hebt gebracht en het perspectief van de bank intensief hebt bestudeerd dient je de aanvraag in en vraagt je een persoonlijk gesprek aan met jouw kredietgever. Het is belangrijk dat je een persoonlijk gesprek aanvraagt. Dit laat je toe jouw visie en gedachtengoed op een effectieve manier over te brengen. Digitale communicatie is in dergelijke situaties vaak onvoldoende genuanceerd. Nadat je samen alles overlopen hebt, ontvang je de offerte. Als je in wilt gaan op het aanbod, teken je de offerte en de overeenkomst. Opmerking: Lees steeds de overeenkomst grondig na, zodat je alle paragrafen correct begrijpt. Indien iets niet duidelijk is, vraag dan altijd extra uitleg. Jouw kredietgever is namelijk verplicht om alle onduidelijkheden voor je in verstaanbare taal te verduidelijken. Wanneer alles ondertekend is, komt het geld beschikbaar. Dat betekent echter niet dat de communicatie met de bank vanaf nu beperkt wordt tot het storten van de maandelijkse rente en aflossing. De bank zal je regelmatig vragen om updates over de recente ontwikkelingen binnen jouw onderneming. Dit doen zijn om vroegtijdig zicht te kunnen hebben op veranderingen in de risico's en om te beoordelen of de overeengekomen kredietvorm nog steeds goed aansluit op veranderende omstandigheden. Tip: Om het vertrouwen verder te verhogen, kun je op regelmatige basis zélf updates sturen naar de bank zonder dat zij hiernaar vragen. Dit wekt een goede indruk en geeft aan dat je als ondernemer de kredietgever serieus neem en ook met hun doelstellingen rekening houdt.

Alternatieven voor reguliere zakelijke financiering

Wens je als ondernemer zakelijk krediet aan te vragen via een alternatieve weg? Dan zijn er gelukkig een heleboel andere manieren om aan financiering te komen voor jouw bedrijf. Hieronder enkele alternatieven: - Microkrediet via Qredits - Crowdfunding - Factoring - Particuliere Investeerders Bron: Baaz.nl

Ondernemer?

Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.

Investeerder?

Met investID.io beheert u automatisch (via een PSD2-koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.